Våra Tjänster

Bokföring/redovisning

 • Bokföring, moms-skattedeklarationer
 • Bokslut/årsredovisningar
 • Budget o resultatplanering


Vi arbetar främst med med Visma SPCS programvaror

 

Skattefrågor

 • Skatter-bolagsfrågor
 • Skatterådgivning / lösningar
 • Bolagsbildningar/ omstruktureringar
 • Företagöverlåtelser

 

Deklarationer

 • Specialitet:Jord- o skogsbruk
 • Reavinstberäkningar vid fastighetsförsäljningar
 • Bolagsdeklarationer
 • Portföljhantering aktiehandel- reavinster

Företagsekonomisk rådgivning

 • Generationsväxling
 • Företagsvärderingar
 • Egen Analysmodell specialanpassat för biobränsle-/ pelletsproduktion
 • Starta Eget-kalkyl
 • Bollplank

 

Kvalificerad revision

 • Godkänd revisor finns på företaget