Om KonsultByrån i Skellefteå

Vår affärsidé är att, genom samverkan mellan fristående mindre konsulter, erbjuda ett helhetskoncept inom ekonomiområdet till de mindre företagen i syfte att finna lönsamma och utvecklande lösningar som gynnar såväl företaget som företagaren.

Vi riktar oss främst till små och medelstora familjeägda företag och dess ägare.

KonsultByrån ekonomi & revision är en bifirma till Hedwigstaden AB.
Bolagets bildades 1991.
Nuvarande verksamhet inom redovisning, revision och skatter startade år 2000.

Verksamheten bedrivs i anpassade lokaler som är centralt placerade med god tillgänglighet för våra kunder.
Bolagets ägare är Thomas Lundström, Kåge. Han är godkänd revisor samt auktoriserad redovisningskonsult, och är dessutom utbildad lantmästare och IHM Controller.
Medarbetare med väl anpassad kompetens och specifikt kunnande inom fastighetsområdet.