Konsultbyrån Hedwigstaden i Skellefteå

KonsultByrån ekonomi & revision och dess medarbetare har mångårig erfarenhet att bistå mindre företag och dess ägare med bokföring/redovisning, företagsekonomisk rådgivning, skatterådgivning samt revisionstjänster.

Företagsledningen är godkänd revisor FAR SRS samt auktoriserad redovisningskonsult av SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Vi har hög kompetens och lång erfarenhet av redovisning och företagsekonomisk rådgivning.
Dessutom erfarenhet från styrelsearbete i såväl stora som små tjänsteföretag/ organisationer.

Specialkompetens finns inom skatteområdet, generationsväxling samt jord-skogsfastigheter.
Särskild kompetens inom försäkringsfrågor rörande liv/pension samt privatekonomisk planering är kryddor vi erbjuder för dig som kund.